Holba Šerák


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Světlé ležáky

26.6.2017
4.8zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 17 (nejhorší)

pořadí podle množství mykotoxinů (od nejnižšího po nejvyšší): 2. místo
cena: 16,90 Kč/0,5 l
obal: plech
podle etikety:
-složení: pitná voda, ječné slady, cukr, chmelové produkty
-energetická hodnota (kJ/0,5 l): 845
-obsah alkoholu (% alk.): 4,7
-výrobce/prodávající: Pivovar Holba a.s., Hanušovice
mykotoxiny (μg/kg):
-Deoxynivalenol = < 1
-Deoxynivalenol-3-glucoside = 4
furan (μg/kg): 3,14