Herbex Čaj vhodný při hubnutí


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test čajů na hubnutí a detox

7.1.2022
3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 3
Hodnocení Potravinového Sherlocka (opírá se o výsledky z laboratoře): 3-
Hodnocení senzoriky (odborná porota): 2,6

Tento čaj obsahoval nejvyšší množství nežádoucích látek a patřil také k těm s nejvyšším počtem reziduí pesticidů (7!), přičemž jeden z nich je v Evropě zakázán. Postřehy ze senzoriky - intenzivnější bylinková vůně x světlejší barva.