HEARTY FOOD CO. FROM OUR KITCHEN TO YOURS Exclusively at TESCO (Rýže kulatozrnná loupaná)


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bílé loupané rýže

11.10.2021
2.6zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 6 (nejhorší)

Jednotlivé výrobky jsou řazeny dle počtu reziduí pesticidů, které v nich laboratoř odhalila (zjištěná hodnota není brána v potaz!).

Počet: 3
Cena (v přepočtu za 1 kg): 25,90 Kč