Hanácká tuzemský 40 %


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tuzemáků a rumu

13.11.2017
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 20 (nejhorší)

Způsob hodnocení - podle množství furanu (od nejnižšího po nejvyšší)
cena za láhev: 154 Kč
cena za 1 l: 308 Kč
objem: 500 ml
výrobce/prodávající: Palírna U Zeleného stromu a.s., Ústí nad Labem
zakoupeno: Globus ČR

furan (μg/kg): 25,2
obsah alkoholu: 40 %