Gustona Hrášek v mírně slaném nálevu


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test konzervovaného hrášku

9.12.2022
4.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 1-

Hodnocení senzoriky (zaškolení odborníci z VŠCHT v Praze): 2
Hodnocení Potravinového Sherlocka (mj. opřeno o výsledky laboratoře): 1-

Cena (v přepočtu za 100 g): 4,23 Kč

Velmi dobrý (s ohledem na vůni a chuť bez hořkosti) hrášek, kterému v senzorické části patří druhé místo. Mezi další pozitiva řadíme cenu (nejlevnější) či vyšší množství hrášku v konzervě oproti deklaraci výrobce na etiketě.