Grešík Devatero bylin Štíhlá linie čaj


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test čajů na hubnutí a detox

7.1.2022
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 2-
Hodnocení Potravinového Sherlocka (opírá se o výsledky z laboratoře): 2-
Hodnocení senzoriky (odborná porota): 2,7

Pozitiva - bez atropinu a skopolaminu, minimum pyrolizidinových alkaloidů, příjemná chuť.
Negativa - 2 rezidua pesticidů (pozn. včetně zakázaného chlorpyrifosu), světlá barva, nepříjemná vůně.