Grand Mix of fruits


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Dětská pitíčka

2.9.2015
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

2,88Kč/100ml
Podíl ovocné šťávy:min 20%
Celkové množství cukrů /který převažuje: 10,94%/glukóza
Sodík:20,1mg/kg
Konzervanty: ne
Senzorické hodnocení:3,2
Hodnocení nutriční terapeutky:2,2
I tyto nápoje obsahují stejně jako všechny ostatní přidaný cukr. V této kategorii je opět vhodné vybírat ty, které budou mít nejnižší energetickou hodnotu a obsah cukru a vyšší podíl ovocné složky.
Obecně je pro děti vhodnější vybírat nápoje bez sladidel.

Hodnocení Blesku:2-
Má hodně cukrů.
Neobsahuje konzervanty a vitamin C.
Obsahuje stabilizátory pektin a karubin.