Globus Junge Erbsen Extra Fein


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test konzervovaného hrášku

9.12.2022
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 2

Hodnocení senzoriky (zaškolení odborníci z VŠCHT v Praze): 2,9
Hodnocení Potravinového Sherlocka (mj. opřeno o výsledky laboratoře): 1-

Cena (v přepočtu za 100 g): 6,05 Kč

Z pohledu laboratoře OK. Výsledek hodně ovlivnila senzorika, kdy hrášek nenadchl velmi měkkou (v testu nejměkčí!) konzistencí. Možná příčina? Jedná se o hrášek ve skle, kdy musí být doba záhřevu při sterilizaci delší, aby se prohřál celý obsah.