Giana Sardinky ve slunečnicovém oleji


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Sardinky v oleji

10.11.2017
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

celková známka: 2
cena za balení: 14,90 Kč/125 g
cena za 100 g: 11,90 Kč
z etikety:
-druh ryby: Sardina pilchardus (sardinka obecná)
-druh oleje: slunečnicový
-dovozce/výrobce/země původu: Gaston, ČR/Maroko
senzorické hodnocení: 2,4
patří k nejvíce slaným konzervám v testu, podle spotřebitelů byly sušší a tužší a obsahovaly kosti, mají čtvrtý nejvyšší obsah pevného podílu