Giana Hrášek ve sladkoslaném nálevu


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test konzervovaného hrášku

9.12.2022
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 2

Hodnocení senzoriky (zaškolení odborníci z VŠCHT v Praze): 2,4
Hodnocení Potravinového Sherlocka (mj. opřeno o výsledky laboratoře): 1-

Cena (v přepočtu za 100 g): 9,50 Kč

Hezká vůně, příjemná sladká chuť vyhovující textura x různorodá velikost kuliček. Z hlediska Sherlocka patří podíl hrášku v konzervě k těm vyšším.