Gambrinus 12


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Světlé ležáky

26.6.2017
3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 17 (nejhorší)

pořadí podle množství mykotoxinů (od nejnižšího po nejvyšší): 9. místo
cena: 19,90 Kč/0,5 l
obal: plech
podle etikety:
-složení: voda, ječné slady, chmelové produkty
-energetická hodnota (kJ/0,5 l): 920
-obsah alkoholu (% alk.): 5,2
-výrobce/prodávající: Plzeňský Prazdroj a.s., Plzeň
mykotoxiny (μg/kg):
-Deoxynivalenol = 6
-Deoxynivalenol-3-glucoside = 15
furan (μg/kg): 2,14
Ležáky v plechovce

26.6.2018
3.8zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

známka testu: 2,2
výrobce: Plzeňský Prazdroj