Freshona Hrášek


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test konzervovaného hrášku

9.12.2022
3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 3

Hodnocení senzoriky (zaškolení odborníci z VŠCHT v Praze): 3,6
Hodnocení Potravinového Sherlocka (mj. opřeno o výsledky laboratoře): 2

Cena (v přepočtu za 100 g): 4,98 Kč

Hodnotícím senzorické části vadila nestejnorodá velikost kuliček, částečné oddělení slupky, menší šťavnatost, pachuť a méně příjemná vůně. Kvitujeme alespoň cenu.