FRESCA GELATO SLANÝ KARAMEL


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test karamelových zmrzlin - pint

5.8.2020
3.4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Skladba výsledného hodnocení:
60% známka ze senzorické části
15% výživové hodnoty
15% složení
5% cena
5% značení.

Celková známka: 2,57
Hodnocení senzoriky: 3,2
Pořadí v senzorické části: 6.
Cena (v přepočtu za 100g): 27,50,- Kč

100% natural, neobsahuje barviva, lepek, konzervanty ani další alergeny mimo složení. Přesto musíme namítat - konzervanty patří mezi obecné vlastnosti mražených krémů! Uvedený obsah tuku je v tomto případě nižší než uvádí legislativa (pozn. v rámci smetanových krémů).