FineLife CHIA SEMÍNKA


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Chia semínka

4.9.2017
1.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 16 (nejhorší)

Způsob hodnocení - podle množství pesticidů (od nejnižšího po nejvyšší)
cena za balení: 34,39 Kč
cena za 1 kg: 138 Kč
podle etikety:
-hmotnost: 250 g
-výrobce/prodávající: K-SERVIS PRAHA, a.s., Rudná
-zakoupeno: Makro
-země původu: Argentina

pesticidy (mg/kg):
-Pirimiphos-methyl = 0,002
-Carbendazim = 0,062
-Piperonyl butoxide = 0,003

mykotoxiny (μg/kg):
-Alternariol-methylether = 4

Vápník: 6940
Zinek: 69
Kadmium: 0,005