dm Bio Chiasamen weiss


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Chia semínka

4.9.2017
5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 16 (nejhorší)

Způsob hodnocení - podle množství pesticidů (od nejnižšího po nejvyšší)
vítěz testu
cena za balení: 99 Kč
cena za 1 kg: 330 Kč
podle etikety:
-hmotnost: 300 g
-výrobce/prodávající: dm drogerie markt s.r.o. - České Budějovice
-zakoupeno: dm drogerie
-země původu: Mexiko

pesticidy (mg/kg): OK

mykotoxiny (μg/kg): OK

Vápník: 5400
Zinek: 62
Kadmium: 0,003