Delta Strouhanka


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test strouhanek

25.11.2022
3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Hodnocení senzoriky (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 2,7
Hodnocení Potravinového Sherlocka (podepřeno výsledky z laboratoře): 3

Celková známka: 3
Cena (v přepočtu za 1 kg): 53,80 Kč

Ve složení je jako třetí uveden řepkový olej, nicméně hodnota tuku zjištěná laboratoří odpovídá spíše strouhankám bez tuku. S tím souvisí i deklarace na etiketě (6,2 % versus realita 1,34 %). V senzorické části porotcům vadila velmi sypká textura a lehká pachuť.