Čongrády Vepřové maso ve vl. šťávě


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test konzervovaného vepřového masa ve vlastní šťávě

8.2.2022
4.6zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výslednou známku tvoří ze 70 % hodnocení senzoriky a po 10 % si rozdělily:
1, obsah masa, bílkovin, tuku a soli;
2, shoda naměřených a deklarovaných hodnot;
3, přídatné látky.

Pozn.: Jestliže u vzorku chybí nutriční tabulka, je poměr senzoriky, výživových hodnot a použitých aditiv následný - 70:15:15!

Výsledná známka: 1,4
Typ výroby: řemeslná
Cena (v přepočtu na 100 g): 33 Kč

Zjištění laboratoře – palec nahoru za absenci veškerých přídatných látek, masa má přehršle (pozn. kvůli nejistotě měření a propočtům ho vyšlo nad 100 g na 100 g výrobku), soli obsahuje střídmě a fajn je také téměř 20 g bílkovin v kombinaci s polovičním množství tuků.

Postřehy ze senzoriky – "vyhláškový" vzhled (kompaktní, hnědošedé, s bílým tukem a nazlátlým aspikem), jemná kořeněnost, typická chuť dušeného vepřového masa x slabší vůně, trošku sušší maso.