Combino Fussili all´uovo


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test vaječných těstovin

2.2.2021
4.2zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Skladba výsledné známky: 45% chuť dle dospělých, 35 % hodnocení chuti dětmi, 15 % nutriční hodnoty a zbylých 5 % cena.

Známka: 1,8
Doba varu: 7 - 8 minut
Cena za porci (zde dle doporučení výrobce pouze 80 g): 3,70,- Kč

Poctivá chuť, barva nic moc. Problém měli porotci také s konzistencí - i při dodržení maximální doby varu se jim těstoviny zdály až příliš "al dente".