Coffree pampeliškový nápoj


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezkofeinových alternativ kávy

21.7.2020
1zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 3 (nejhorší)

Testem prošly různé druhy bezkofeinových nápojů - kávy, obilné/čekankové kávoviny či jejich směsi, horké drinky (např. z žaludů, pampelišek). Hodnoceny byly především v souvislosti s obsahem rakovinotvorného akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Hodnocení poté vypadá následovně: 1=v pořádku, 2=obstál ALE a 3=nevyhověl.

Výsledná známka: 3
Složení: čekanka, pamp. kořen, ječmen, rýže

Netradiční směs v sobě nese 30 % čekanky a 20 % pampelišky. 3-MCPD esterů i furanu obsahuje průměrné množství X akrylamidu příliš (třetí nejvyšší hodnota v testu). Na pravidelné popíjení většího množství vhodný nebude!