Chléb Žitňák


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test žitných chlebů

29.8.2019
3.9zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Jednotlivé vzorky hodnotili po senzorické stránce (barva, chuť, vůně a vzhled) odborníci se znalostí ukazatelů kvality žitného chleba.

Známka: 2,1
Výrobce: NoVy Vacov, spol. s.r.o.
Ocenění: KLASA
Má světlejší barvu, opravdu dobře vypadá a voní. Problémem je horší celistvost.