Chléb samožitný


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test žitných chlebů

29.8.2019
3.3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Jednotlivé vzorky hodnotili po senzorické stránce (barva, chuť, vůně a vzhled) odborníci se znalostí ukazatelů kvality žitného chleba.

Známka: 2,7
Výrobce: Dobřanské pekařství s.r.o.
Ocenění: KLASA
Dobrá chuť i vůně, barva světlejší, homogenita horší.