Chléb krkonošský


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Pšenično-žitný chléb

15.12.2017
3.2zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

cena: 26,00 Kč/750 g
sůl (g/100 g): 1,14
Výrobce: Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.
známka za senzorické hodnocení: 2,8