Caro Originál


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezkofeinových alternativ kávy

21.7.2020
5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 3 (nejhorší)

Testem prošly různé druhy bezkofeinových nápojů - kávy, obilné/čekankové kávoviny či jejich směsi, horké drinky (např. z žaludů, pampelišek). Hodnoceny byly především v souvislosti s obsahem rakovinotvorného akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Hodnocení poté vypadá následovně: 1=v pořádku, 2=obstál ALE a 3=nevyhověl.

Výsledná známka: 1
Složení: ječmen, slad z ječmene, čekanka, žito

Caro patří ve světě mezi nejznámější náhražky kávy. Výsledky mají velmi podobné - bez mykotoxinů, nízká hodnota 3-MCPD esterů, více furanu (nicméně oproti kávě bez kofeinu 3x méně). Čím se liší je obsah akrylamidů, který je naopak o třetinu vyšší než u "kávového originálu". Závěrem lze konstatovat, že jeden šálek denně je v pořádku.