Cappy Junior Multivitamin


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Dětská pitíčka

2.9.2015
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

6,20Kč /100ml
Podíl ovocné šťávy: min 50%
Celkové množství cukrů /který převažuje:10,1% /sacharóza
Sodík:18,1mg/kg
Konzervanty:ne
Senzorické hodnocení:2,8
Hodnocení nutriční terapeutky:1,5
Nejvyšší podíl ovocné složky, bez konzervantů.
Zároveň patří mezi nápoje s vyšší energickou hodnotou, množství cukru je v podstatě srovnatelné s ostatními testovanými výrobky, které deklarují určitý podíl ovocné složky.
Neobsahují sladidla.

Hodnocení Blesku:1-
Má více cukrů, ale i druhý nejvyšší podíl ovocné složky.
Je bez konzervantů, ale má málo vitaminu C.
Ten však výrobce na obale nedeklaruje.