Calvo Sardines in sunflower oil


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Sardinky v oleji

10.11.2017
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

celková známka: 2-
cena za balení: 39,90 Kč/120 g
cena za 100 g: 33,20 Kč
z etikety:
-druh ryby: Sardina pilchardus (sardinka obecná)
-druh oleje: slunečnicový
-dovozce/výrobce/země původu: Calvo, Španělsko/Maroko
senzorické hodnocení: 2,6
obsah sardinek patří spíš k relativně nižším, jsou průměrně slané