Bum Pražské gardy


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tuzemáků a rumu

13.11.2017
5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 20 (nejhorší)

Způsob hodnocení - podle množství furanu (od nejnižšího po nejvyšší)
vítěz testu
cena za láhev: 137,90 Kč
cena za 1 l: 275,80 Kč
objem: 500 ml
výrobce/prodávající: Fruko-Schulz s.r.o., Jindřichův Hradec
zakoupeno: Makro

furan (μg/kg): 4,9
obsah alkoholu: 40 %