Božkov Tradiční


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tuzemáků a rumu

13.11.2017
3.9zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 20 (nejhorší)

Způsob hodnocení - podle množství furanu (od nejnižšího po nejvyšší)
cena za láhev: 144,90 Kč
cena za 1 l: 289,80 Kč
objem: 500 ml
výrobce/prodávající: Stock Plzeň Božkov s.r.p., Plzeň
zakoupeno: Albert

furan (μg/kg): 21,9
obsah alkoholu: 35 %
Test tuzemáků

22.12.2017
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

celková známka: 2-
cena za lahev: 99,90 Kč/0,5 l
cena za 500 ml: 99,90 Kč
z etikety:
-složení: melasový líh, cukr, aromata, barvivo: karamel
-obsah alkoholu: 35 %
-výrobce: Stock Plzeň-Božkov, ČR
senzorické hodnocení: 2,9
jediný z testovaných, který není tuzemák (což ani výrobce neuvádí); spotřebitele může přední etiketa, která je podobná tuzemáku od stejné značky, lehce zmást a daný výrobek si koupit s tím, že se jedná o tradiční tuzemák