Boneco Utopenci


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Nakládaní utopenci

18.8.2017
3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

celková známka: 3
cena za 100 g uzeniny: 6,80 Kč
podle etikety:
-hmotnost pevného podílu: 640 g
-složení nálevu: neuvedeno
-deklarovaný obsah uzeniny ve výrobku: špekáčky 40 %
-podíl a složení masa: vepřové sádlo, vepřové maso, vepřové kůže, hovězí maso
-uzenina obsahuje škrob/mouku/živočišnou bílkovinu: ano/ano/ano
-zvýrazňovač chuti a vůně: E621
-barviva: karmíny, E150c
-zelenina a kořenící přísady: neuvedeno
-výrobce/prodávající: Boneco, ČR
senzorické hodnocení: 2,8
obsah pevného podílu v balení je největší ze všech testovaných utopenců, špekáčky patří mezi méně masové, ve složení není uvedeno složení nálevu a zeleniny