Bluedino Krémový tavený sýr klasik


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tavených sýrů

24.6.2019
1.4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 20 (nejhorší)

Tavené sýry jsou řazeny podle obsahu fosfátů.

Výrobce: PHZ SM LACPOL Sp. z o. o., Polsko
Zakoupeno: Lidl
Cena (v přepočtu na 1 kg): 119,-
Umístění z hlediska senzoriky (celkem 20 vzorků): 16.-17.