Bluedino eidam 30% bloček 300g


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Eidam

23.5.2016
5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Způsob hodnocení - řazeno dle senzorického hodnocení (od nejlepšího po nejhorší)

Barviva karoteny GOOD
Sušina GOOD
Tuk v sušině GOOD
Hmotnost GOOD
/g/
zjištěné 307,1
deklarovaná 300
Senzorika 1.místo GOOD

Výrobce/Prodávající - AGRICOL, s.r.o., Polička
Zakoupeno v ČR - Lidl
Cena za 1kg - 99,70 Kč