Bivoj Gothajský salám


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Gothajský salám

19.2.2016
3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

obsah masa dle etikety: 45%vepřového a hovězího
obsah masa dle laboratoře:68,1%

Salám je sice vyrobený z vepřového a hovězího, ale na obale se nedozvíte, v jakém poměru.
Masa má druhé nejvyšší množství, laickým hodnotitelům ale přišel nejtužší.
Výrobce si pomáhá škrobem a éčky, nepoužívá ale zvýrazňovač chuti a vůně.
Barva gothaje ale není zcela přirozená a ve složení zaráží použití rýžové vlákniny.
Kolagenu má spíš méně a stejně tak vody.
Salám obsahuje nejméně soli.
Aby výrobce neděsil přidanými éčky, uvádí přídatné látky celými názvy.
Je to oblíbený trik, který legislativa nezakazuje.