BIO Žitný chléb celozrnný


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test žitných chlebů

29.8.2019
3.9zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Jednotlivé vzorky hodnotili po senzorické stránce (barva, chuť, vůně a vzhled) odborníci se znalostí ukazatelů kvality žitného chleba.

Známka: 2,1
Výrobce: COOC FOOD s.r.o.
Ocenění: KLASA, REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Kůrka a střída pěkné na pohled, střída však lehce vlhká, chuť příjemná.