bio nebio Čas čekanky


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezkofeinových alternativ kávy

21.7.2020
5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 3 (nejhorší)

Testem prošly různé druhy bezkofeinových nápojů - kávy, obilné/čekankové kávoviny či jejich směsi, horké drinky (např. z žaludů, pampelišek). Hodnoceny byly především v souvislosti s obsahem rakovinotvorného akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Hodnocení poté vypadá následovně: 1=v pořádku, 2=obstál ALE a 3=nevyhověl.

Výsledná známka: 1
Složení: 100 % pražený kořen čekanky

Při pražení čekanky se tvoří více akrylamidu než v obilných kávovinách. Nicméně tento vzorek je výjimkou. Limitu stanovenému pro obiloviny sice nedosahuje, ale bez problémů se vejde nejen do své kategorie ale také do sekce instantních káv! Furanu obsahoval dokonce nejméně ze všech!