BEN&JERRY´S MOO-PHORIA SALTED CARAMEL BROWNIE


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test karamelových zmrzlin - pint

5.8.2020
3.6zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Skladba výsledného hodnocení:
60% známka ze senzorické části
15% výživové hodnoty
15% složení
5% cena
5% značení.

Celková známka: 2,41
Hodnocení senzoriky: 2,8
Pořadí v senzorické části: 4.
Cena (v přepočtu za 100g): 65,03 Kč

Na výrobu této zmrzliny byly použity fair trade suroviny, mj. obsahuje dva alergeny vyjma složení. Nejdražší vzorek testu!