BEN&JERRY´S KARAMEL SUTRA CORE


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test karamelových zmrzlin - pint

5.8.2020
4.1zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Skladba výsledného hodnocení:
60% známka ze senzorické části
15% výživové hodnoty
15% složení
5% cena
5% značení.

Celková známka: 1,87
Hodnocení senzoriky: 1,9
Pořadí v senzorické části: 2.
Cena (v přepočtu za 100g): 45,-Kč

Nositel loga "Fair trade", bez alergenů mimo deklarované složení.