Barley Cup Cereal Drink with Dandelion


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezkofeinových alternativ kávy

21.7.2020
5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 3 (nejhorší)

Testem prošly různé druhy bezkofeinových nápojů - kávy, obilné/čekankové kávoviny či jejich směsi, horké drinky (např. z žaludů, pampelišek). Hodnoceny byly především v souvislosti s obsahem rakovinotvorného akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Hodnocení poté vypadá následovně: 1=v pořádku, 2=obstál ALE a 3=nevyhověl.

Výsledná známka: 1
Složení: obiloviny, čekanka, pampeliška, c. řepa

Ze složení se dozvíte, že 40 % směsi tvoří ječmen a 10 % pampeliška. V naměřených hodnotách vybočuje nadprůměrným obsahem akrylamidu - zřejmě dáno podílem čekanky a cukrové řepy (pozn. neznámo "kolik").