Barley Cup Cereal Drink BIO


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezkofeinových alternativ kávy

21.7.2020
5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 3 (nejhorší)

Testem prošly různé druhy bezkofeinových nápojů - kávy, obilné/čekankové kávoviny či jejich směsi, horké drinky (např. z žaludů, pampelišek). Hodnoceny byly především v souvislosti s obsahem rakovinotvorného akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Hodnocení poté vypadá následovně: 1=v pořádku, 2=obstál ALE a 3=nevyhověl.

Výsledná známka: 1
Složení: 47 % ječmen, žito, kořen čekanky

Podíl čekankového kořene výrobce neuvádí, nicméně kvůli zvýšení akceptovatelného množství akrylamidu ani není nutné jej znát. O šetrném zpracování bio surovin hovoří i podprůměrné obsahy furanu a 3-MCPD esterů.