Avita Karo


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezkofeinových alternativ kávy

21.7.2020
3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 3 (nejhorší)

Testem prošly různé druhy bezkofeinových nápojů - kávy, obilné/čekankové kávoviny či jejich směsi, horké drinky (např. z žaludů, pampelišek). Hodnoceny byly především v souvislosti s obsahem rakovinotvorného akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Hodnocení poté vypadá následovně: 1=v pořádku, 2=obstál ALE a 3=nevyhověl.

Výsledná známka: 2
Složení: 100 % čekankový kořen

Pozitiva: nízké hodnoty akrylamidu, žádné mykotoxiny. Negativa: pátý nejvyšší obsah furanu, vysoké hodnoty genotoxických 3-MCPD esterů (pozn. cca 10-ti násobek oproti průměrným vzorkům!).