Austria inländer rum Stroh


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tuzemáků a rumu

13.11.2017
1zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 20 (nejhorší)

Způsob hodnocení - podle množství furanu (od nejnižšího po nejvyšší)
propadák testu
cena za láhev: 372,60 Kč
cena za 1 l: 745,20 Kč
objem: 500 ml
výrobce/prodávající: Sebastian Stroh GMBH, Klagenfurt, Austria
zakoupeno: Makro

furan (μg/kg): 316,7
obsah alkoholu: 80 %