Ati Lemonita Citronová šťáva


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test 100% citronových šťáv

25.10.2019
1zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celkové hodnocení: 5
Známka ze senzoriky: 2,1
Známka Potravinového Sherlocka: 5

Přestože v senzorice se umístila tato šťáva 2., celkově se jedná o propadák testu. Není to totiž šťáva z citronu!-ani s přihlédnutím k povolené odchylce se hodnotou ovocného podílu (pouhých 68,8%) nevejde do kategorie tohoto typu výrobku. Podivné je i její složení - kyselina citronová a askorbová nebývají zrovna obvyklé pro citronovou šťávu.