Aro Játrová paštika


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Paštiky a vepřové krémy

17.1.2016
1.7zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 12 (nejhorší)

Způsob hodnocení - řazeno dle zjištěných úlomků kostí od nulového po nejvyšší množství

Škrob g/100 g 3,06
Vápník mg/kg 102
Úlomky kostí v 1 cm² 1,5
Kolagen g/100 g 1,34
Chlorid sodný /sůl/ g/100 g
1,66
Dusičnany + dusitan sodný mg/kg 50,50
Tuk g/100 g 33,29
Senzorika 10. místo

DEKLARACE NA OBALU
Vepřové maso 0 %
Vepřová játra 25 %
Umělá barviva 0
Zvýrazňovače chuti a vůně 0

Výrobce/Prodávající - Masokombinát Plzeň s.r.o., Plzeň
Zakoupeno v ČR
Cena za 1 kg 79,30 Kč