Aro Eidam plátky 100g


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Eidam

23.5.2016
2.6zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Způsob hodnocení - řazeno dle senzorického hodnocení (od nejlepšího po nejhorší)

Barviva annatto BAD
Sušina GOOD
Tuk v sušině GOOD
Hmotnost GOOD
/g/
zjištěné 100,2
deklarovaná 100
Senzorika 7.místo

Výrobce/Prodávající - Milkpol spol. s r.o., Praha 6 /Země původu - Polsko
Zakoupeno v ČR - Makro
Cena za 1kg - 114 Kč