Argus 11 Premium Original


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Světlé ležáky

26.6.2017
2.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 17 (nejhorší)

pořadí podle množství mykotoxinů (od nejnižšího po nejvyšší): 11. místo
cena: 12,90 Kč/0,5 l
obal: plech
podle etikety:
-složení: pitná voda, ječný slad, chmel a chmelové výrobky
-energetická hodnota (kJ/0,5 l): neuvedeno
-obsah alkoholu (% alk.): 4,7
-výrobce/prodávající: Lidl Stiftung Co. & KG
mykotoxiny (μg/kg):
-Deoxynivalenol = 6
-Deoxynivalenol-3-glucoside = 8
furan (μg/kg): 4,95