arax CHIA SEMÍNKA


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Chia semínka

4.9.2017
1.3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 16 (nejhorší)

Způsob hodnocení - tento výrobek není hodnocen jen podle množství pesticidů ale také podle množství mykotoxinů
propadák testu
cena za balení: 32,90 Kč
cena za 1 kg: 165 Kč
podle etikety:
-hmotnost: 200 g
-výrobce/prodávající: FOODISH s.r.o., Nučice
-zakoupeno: Globus
-země původu: Paraguay

pesticidy (mg/kg):
-Fipronil = 0,004
-Imidacloprid = 0,007
-Pirimiphos-methyl = 0,003

mykotoxiny (μg/kg):
-Aflatoxin B1 (max. povolený limit je 2!!!) = 2
-Aflatoxin B2 = 1
-Alternariol = 73
-Alternariol-methylether = 82

Vápník: 7080
Zinek: 70
Kadmium: 0,004