Apetito SMETANOVÉ ORIGINAL OD 1973


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tavených sýrů

24.6.2019
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 20 (nejhorší)

Tavené sýry jsou řazeny podle obsahu fosfátů.

Výrobce: neuveden
Zakoupeno: Tesco
Cena (v přepočtu na 1 kg): 132,70,-
Umístění z hlediska senzoriky (celkem 20 vzorků): 2.-4.