Alnatura Chia Samen weiss


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Chia semínka

4.9.2017
5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 16 (nejhorší)

Způsob hodnocení - podle množství pesticidů (od nejnižšího po nejvyšší)
vítěz testu
cena za balení: 69,90 Kč
cena za 1 kg: 350 Kč
podle etikety:
-hmotnost: 200 g
-výrobce/prodávající: Globus ČR k.s., Praha 9
-zakoupeno: Globus
-země původu: Paraguay

pesticidy (mg/kg): OK

mykotoxiny (μg/kg):
-Alternariol-methylether = 1

Vápník: 6180
Zinek: 55
Kadmium: 0,001