Alnatura Chia Samen - Bio


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Chia semínka

4.9.2017
5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 16 (nejhorší)

Způsob hodnocení - podle množství pesticidů (od nejnižšího po nejvyšší)
vítěz testu
cena za balení: 79,90 Kč
cena za 1 kg: 400 Kč
podle etikety:
-hmotnost: 200 g
-výrobce/prodávající: Billa spol. s.r.o., Říčany u Prahy
-zakoupeno: Billa
-země původu: Bolivie

pesticidy (mg/kg): OK

mykotoxiny (μg/kg): OK

Vápník: 5350
Zinek: 72
Kadmium: 0,004