allnature CHIA semínka


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Chia semínka

4.9.2017
2.9zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 16 (nejhorší)

Způsob hodnocení - podle množství pesticidů (od nejnižšího po nejvyšší)
cena za balení: 29,90 Kč
cena za 1 kg: 299 Kč
podle etikety:
-hmotnost: 100 g
-výrobce/prodávající: Allnature s.r.o., Hradec Králové
-zakoupeno: Teta drogerie
-země původu: Paraguay

pesticidy (mg/kg):
-Pirimiphos-methyl = 0,013

mykotoxiny (μg/kg):
-Alternariol = 5
-Alternariol-methylether = 10

Vápník: 5810
Zinek: 53
Kadmium: 0,007