Alliance Tuzemák


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tuzemáků a rumu

13.11.2017
4.6zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 20 (nejhorší)

Způsob hodnocení - podle množství furanu (od nejnižšího po nejvyšší)
cena za láhev: 94,90 Kč
cena za 1 l: 189,80 Kč
objem: 500 ml
výrobce/prodávající: Palírna U Zeleného stromu a.s., Ústí nad Labem
zakoupeno: Lidl

furan (μg/kg): 13,8
obsah alkoholu: 37,50 %
Test tuzemáků

22.12.2017
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

celková známka: 2
cena za lahev: 94,90 Kč/0,5 l
cena za 500 ml: 94,90 Kč
z etikety:
-složení: líh, aroma, cukr, barvivo: karamel
-obsah alkoholu: 37,5 %
-výrobce: Palírna U Zeleného stromu, ČR
senzorické hodnocení: 3,1
má silnější aroma; spotřebitele v chuti nenadchnul, dostal nejhorší hodnocení, podle nich byl světlejší a měl netypickou vůni