albert Rozinky


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rozinek

14.12.2020
4.2zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Jednotlivé vzorky jsou řazeny výhradně s ohledem na množství reziduí pesticidů.

Počet reziduí pesticidů: 3
Cena (v přepočtu za 100g): 10,- Kč